អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី និងរដ្ឋលេខាធិការប្រធានស្ថាប័ន

 សុក្រ, 03 កុម្ភៈ 2017 09:09  |    Written by MLVT  |  3139 times  |   Print  |   Email