សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីក្រុមហ៊ុន «ខ្មែរជួយខ្មែរ» ដែលបានធ្វើការបោកប្រាស់យកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោមរូបភាពបញ្ចូនទៅធ្វើការនៅបរទេស

 សុក្រ, 02 ធ្នូ 2016 16:10  |    Written by MLVT  |  2021 times  |   Print  |   Email