សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបិទប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌថ្មី កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

 ព្រហស្បតិ៍, 27 តុលា 2016 17:48  |    Written by MLVT  |  3162 times  |   Print  |   Email