សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា សម្រាប់កម្មករនិយោជិត ផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

 ព្រហស្បតិ៍, 29 កញ្ញា 2016 16:20  |    Written by MLVT  |  2225 times  |   Print  |   Email