សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគី ស្ដីពីការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

 សុក្រ, 09 កញ្ញា 2016 18:09  |    Written by MLVT  |  2951 times  |   Print  |   Email