សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ជូន​ដំណឹង​អំពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខភាព​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ឈរ​ឈ្មោះ​ឱ្យ​គេ​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខភាព​ដែល​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​កម្មករ​និយោជិត​ប្រចាំ​សហ​គ្រាស គ្រឹះស្ថាន

 ព្រហស្បតិ៍, 11 កុម្ភៈ 2016 13:21  |    Written by MLVT  |  1406 times  |   Print  |   Email