សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី នីតិវិធីនៃការទទួលបានភាពស្របច្បាប់ របស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

 ច័ន្ទ, 01 សីហា 2016 17:59  |    Written by MLVT  |  1824 times  |   Print  |   Email