សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និងសិស្ស-និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦

 ពុធ, 27 កក្កដា 2016 18:38  |    Written by MLVT  |  3651 times  |   Print  |   Email