សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនតាមប្រភេទនៃកម្រិតសិក្សានីមួយៗឱ្យចូលរៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧

 សុក្រ, 22 កក្កដា 2016 15:44  |    Written by MLVT  |  1786 times  |   Print  |   Email