សេចក្ដីជូនដំណឹង នីតិវិធីនៃការទទួលបានភាពស្របច្បាប់ របស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

 ពុធ, 20 មេសា 2016 19:38  |    Written by MLVT  |  2153 times  |   Print  |   Email