សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​បញ្ជាក់​ភាព​ជា​តំណាង និង​តំណាង​ធំ​បំផុត និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​សម្រេច​ភាព​ជា​តំណាង​បំផុត​របស់​អង្គការ​វិជ្ជាជីវៈ​នៃ​កម្មករ​និយោជិត​ថ្នាក់​សហគ្រាស​ គ្រឹះស្ថាន​

 អង្គារ, 22 មេសា 2008 10:58  |    Written by MLVT  |  1560 times  |   Print  |   Email