សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីបេក្ខជន-បេក្ខនារី ជាប់ក្នុងវគ្គជម្រុះ(Shortlist) សម្រាប់កម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសសម្រស់ឯកវាយនភណ្ឌឆ្នាំ២០១៦

 អង្គារ, 29 មីនា 2016 16:10  |    Written by MLVT  |  2001 times  |   Print  |   Email