សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មករ និយោជិតគ្រប់ជំនាញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ

 សុក្រ, 26 កុម្ភៈ 2016 12:26  |    Written by MLVT  |  2864 times  |   Print  |   Email