ឯក​ឧត្តម​បណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល SEATEL Cloud Data.

 ពុធ, 24 កុម្ភៈ 2016 17:18  |    Written by MLVT  |  1710 times  |   Print  |   Email

រសៀលថ្ងៃទី២៤. ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញទស្សនកិច្ច នៅមជ្ឈមណ្ឌល SEATEL Cloud Data Center របស់ក្រុមហ៊ុន South East Asia Telecom Group Co.,Ltd (ហៅកាត់ SEATEL) គឺជាប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ លក្ខណៈពហុវិស័យ ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលអាជីវកម្មគ្របដណ្ដប់លើវិស័យទូរគមនាគមន៍ចល័ត និងសេវាទំនាក់ទំនងចល័ត Internet...