សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ីលើវិស័យការងារ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

 អង្គារ, 16 កុម្ភៈ 2016 15:42  |    Written by MLVT  |  2309 times  |   Print  |   Email