សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៩/២១ ស្ដីពីការផ្អាកដំណើរការការសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល ២សប្ដាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល

 Monday, 22 February 2021 21:48  |    Written by MLVT  |  141 times  |   Print  |   Email