សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរវាង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

 Thursday, 05 November 2020 21:06  |    Written by MLVT  |  1989 times  |   Print  |   Email