សេចក្តីណែនាំ លេខ១៣០/២០ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ក្រោមឱវាទក្រសួង

 ច័ន្ទ, 14 កញ្ញា 2020 12:46  |    Written by MLVT  |  157 times  |   Print  |   Email