សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ២៩/២០ ស្ដីពីការបើក "វិធានការជាជំហានសម្រាប់ការស្នាក់នៅ" ប្រទេសជប៉ុន និងនីតិវិធីចំពោះកម្មសិក្សាការី-ពលករជំនាញកម្ពុជា

 Wednesday, 09 September 2020 16:49  |    Written by MLVT  |  134 times  |   Print  |   Email