សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ២៥/២០ ស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរកាលបរិច្ឆេទធ្វើតេស្តជំនាញ និងធ្វើតេស្តភាសាជប៉ុន សម្រាប់ពលករជំនាញផ្នែកថែទាំ ដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

 ពុធ, 12 សីហា 2020 14:43  |    Written by MLVT  |  971 times  |   Print  |   Email