សេចក្តីណែនាំ លេខ៤៨/២០ ស្ដីពីការការពារសុខភាព និងជីវភាពបងប្អូនពលករ ដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅបរទេស ឬបានវិលត្រឡប់មកភូមិកំណើតវិញ ក្នុងអំឡុងពេលការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩

 Wednesday, 29 April 2020 14:17  |    Written by MLVT  |  849 times  |   Print  |   Email