សេចក្តីណែនាំ លេខ៤៦/២០ ស្ដីពីវិធានការចត្តាឡីស័កចំពោះកម្មករនិយោជិត នៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ដែលបានឈប់សម្រាកក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំ និងចូលបម្រើការងារវិញ

 Friday, 17 April 2020 13:14  |    Written by MLVT  |  1336 times  |   Print  |   Email