កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្របសម្រួល និងអភិវឌ្ឍជំនាញ ការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងការតម្រង់ទិស

 សុក្រ, 15 មករា 2016 13:28  |    Written by MLVT  |  634 times  |   Print  |   Email

ទីស្ដីការក្រសួង៖ រសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមករាឆ្នាំ២០១៦ បានបើកកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ដើម្បីសម្របសម្រួល និងអភិវឌ្ឍ ជំនាញការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងការតម្រង់ទិស ក្រោមអធិបតី ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងឯឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា...