សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ សន្និសីទអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សមាគផ្ដល់សេវាការងារសាធារៈពិភពលោក (WAPES)

 Thursday, 28 November 2019 17:29  |    Written by MLVT  |  3507 times  |   Print  |   Email