ពិធី​បើក​សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោ​បល់​ត្រី​ភាគី​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្ដី​ពី "​​វិស័យ​ជា​អាទិភាព​ និង​លទ្ធ​ផល​សម្រាប់​កម្មវិធី​ការងារ​សមរម្យ​​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​" ឆ្នាំ​២០១៦-២០១៨

 ព្រហស្បតិ៍, 08 តុលា 2015 12:36  |    Written by MLVT  |  617 times  |   Print  |   Email

ភ្នំពេញៈ ឯក​ឧត្តម​ពណ្ឌិត​ អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព​បើក​សិក្ខា​សាលា​ពិគ្រោះ​យោ​បល់​​ត្រី​ភាគី​​ថ្នាក់​ជាតិ​ ស្ដីពី​ "វិស័យ​អាទី​ភាព​ និង​លទ្ធផល​សម្រាប់​កម្មវិធី​ការងារ​សមរម្យ​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦_២០១៨" នៅសណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ​ ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៨ ខែត​ុលា ឆ្នាំ២០១៥.....