បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងបម្រុងក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

 Tuesday, 10 September 2019 18:57  |    Written by MLVT  |  2086 times  |   Print  |   Email