សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ២៤/១៩ ស្ដីពីកាលវិភាគនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

 ពុធ, 17 កក្កដា 2019 11:42  |    Written by MLVT  |  1496 times  |   Print  |   Email