សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០១៩/១៩ ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការ និងសិស្ស-និស្សិតឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

 Tuesday, 25 June 2019 18:21  |    Written by MLVT  |  2598 times  |   Print  |   Email