សេចក្តីណែនាំ លេខ ៥៧/១៩ ស្ដីពីការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង

 Monday, 10 June 2019 20:01  |    Written by MLVT  |  3770 times  |   Print  |   Email