សារាចរណែនាំ លេខ ០៤ សរណន ស្តីពីការរៀបចំខួប ១០០ឆ្នាំ របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ខួប ៥០ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣៣ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

 Monday, 25 March 2019 16:25  |    Written by MLVT  |  2896 times  |   Print  |   Email