កិច្ច​ប្រ​ជុំ​បូក​សរុប​វឌ្ឍន​ភាព​ការ​ងារ​ឆ្នាំ​២០១៤​ ទិស​ដៅ​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៥​ នៃ​ការ​អនុវត្ត​​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អភិ​វឌ្ឍន៍​វិស័យ​​ការងារ និងបណ្ដុះ​​បណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​២០១៤- ២០១៥

 ពុធ, 11 កុម្ភៈ 2015 11:29  |    Written by MLVT  |  774 times  |   Print  |   Email

ទីស្ដីការក្រសួងៈ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញ​ជា​​អធិ​បតី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​បូក​សរុប​វឌ្ឍន​ភាព​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៤​ នទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០១៥​ នៃ​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អភិ​វឌ្ឍន៍​វិ​ស័យ​ការងារ​ និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជា​ជី​វៈ​ឆ្នាំ២០១៤-​២០១៥​ ។ ....