កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលេីសេចក្តីព្រាងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារ អំពីលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ការងារផ្ទះ

 ពុធ, 28 ធ្នូ 2016 11:16  |    Written by MLVT  |  367 times  |   Print  |   Email

នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានដឹកនាំក្រុមការងារពិនិត្យ និងពិភាក្សាលេីសេចក្តីព្រាងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីការងារ អំពីលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ការងារផ្ទះ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។