សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ទិវាពិភពលោកដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ២៨មេសា ក្រោមប្រធានបទ «បង្កើនសុក្រឹត្យភាពក្នុងការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ»

 ព្រហស្បតិ៍, 27 មេសា 2017 08:19  |    Written by MLVT  |  362 times  |   Print  |   Email