សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី​ការកំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរ​មា​សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិក​ផ្នែក​វាយនភណ្ឌ កាត់​ដេរ និងផលិត​ស្បែកេជើង សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៨

 ព្រហស្បតិ៍, 05 តុលា 2017 16:18  |    Written by MLVT  |  500 times  |   Print  |   Email