ប្រកាស​ស្ដីពី​ ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួលអប្បបរមា​សម្រាប់​កម្មករ​និយោជិតផ្នែកវាយ​នភណ្ឌ កាត់​ដេរ​ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

 ព្រហស្បតិ៍, 05 តុលា 2017 16:22  |    Written by MLVT  |  1249 times  |   Print  |   Email