ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន បេក្ខនារី ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនិងបម្រុងក្នុងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

 Thursday, 25 October 2018 14:40  |    Written by MLVT  |  4507 times  |   Print  |   Email