ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៤០/២១ ស្ដីពីការអនុវត្តការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំ២០២១

 Friday, 17 September 2021 11:23  |    Written by MLVT  |  3046 times  |   Print  |   Email