ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្ដីអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ដែលកំពុងធ្វើការតវ៉ា ឱ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះជាបន្ទាន់

 សុក្រ, 31 ធ្នូ 2021 18:56  |    Written by MLVT  |  1588 times  |   Print  |   Email