ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៣៧/២១ ជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បានប្រកាសពីការបង្កើតទិដ្ឋាការកសិកម្មអូស្ត្រាលី

 ច័ន្ទ, 30 សីហា 2021 17:20  |    Written by MLVT  |  4401 times  |   Print  |   Email