បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន បេក្ខនារី ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនិងបម្រុងក្នុងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

 ព្រហស្បតិ៍, 25 តុលា 2018 14:40  |    Written by MLVT  |  3253 times  |   Print  |   Email