ប្រកាសអន្តរក្រសួង លេខ៣៦៤/២០ ស្ដីពីការអនុវត្តគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាលើវិស័យនាំចេញវាយនភណ្ និងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប

 អង្គារ, 27 តុលា 2020 15:25  |    Written by MLVT  |  2441 times  |   Print  |   Email