មន្ទីរ

 ពុធ, 10 កុម្ភៈ 2016 10:25  |    Written by MLVT  |  35314 times  |   Print  |   Email

មន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិកងវ៉ា សង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុង​សិរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

លេខទូរស័ព្ទ៖ .......................

 

មន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត​បាត់ដំបង

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិព្រែកព្រស្ដេច សង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេច ក្រុង​បាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

លេខទូរស័ព្ទ៖ .......................

 

មន្ទីរការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត​កំពង់ចាម

អាសយដ្ឋានៈ ភូមិបឹងកុក២ សង្កាត់បឹងកុក ក្រុង​កំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

លេខទូរស័ព្ទ៖ .......................